POLITICS

ปชป.ลุยเวทีสภายื่นญัตติแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งที่ 5/2562 ว่า ที่ประชุมได้พูดคุยถึง เรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับปัญหาของพี่น้องเกษตรกร คือกำหนดตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่ออภิปรายญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ซึ่งจะมีเรื่องราคาผลิตผลทางการเกษตร ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก โดยจะมีการหยิบยกปัจจัยในการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ที่มีราคาแพง ประกอบกับสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีราคาสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้ประชาชนในภาคการเกษตรประสบปัญหาความยากจน

ซึ่งญัตติดังกล่าวเป็นญัตติที่อยากให้รัฐบาลเร่งเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และจะทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้น ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในญัตติเรื่องนี้ก็จะส่งการพิจารณาให้รัฐบาลไปดำเนินการต่อไป สำหรับเรื่องนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฯ เสนอตัวอภิปรายจำนวนมาก

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เชิญผู้แทน ป.ป.ช. บรรยายเรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สิน พร้อมตอบข้อสงสัย ซึ่งถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสาระสำคัญที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ป.ป.ช. อย่างเคร่งครัด

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Send this to a friend