POLITICS

“บิ๊กป้อม” บอกนักการเมืองไปฮ่องกงได้ แต่ถ้ามีผลกระทบประเทศพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบ ย้ำเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ต้องชี้แจงรบ.จีน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีนักการเมืองไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการชุมนุมในฮ่องกง หลังจากที่โฆษกสถานทูตจีนออกมาเตือนนักการเมืองไทยที่มีท่าทีสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้ที่ให้ระวังกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พลเอกประวิตรบอกว่า ใครจะเดินทางไปฮ่องกงถือเป็นเรื่องส่วนตัว แต่หากมีผลกระทบตามมา พรรคการเมืองต้นสังกัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ยืนยันว่ารัฐบาลไทยไม่ได้มีปัญหากับรัฐบาลจีน และไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ

“เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน รัฐบาลไม่เกี่ยวข้องและไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไร แต่ขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงและรอดูท่าทีจากทางการจีนก่อนว่าจะฟ้องร้องหรือไม่ แล้วค่อยมาดูว่าจะต้องตักเตือนหรือไม่อย่างไร”พลเอกประวิตรกล่าว

Related Posts

Send this to a friend