POLITICS

“นายกฯ” ขอบคุณน้ำใจทุกภาคส่วน ยันรบ.ให้ความสำคัญแก้ปัญหาน้ำท่วม มีเงินพอเยียวยา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการช่วยเหลือประชาชนและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้ง 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด และย้ำว่ารัฐบาลมีวงเงินจากงบฯกลางเพียงพอที่จะสามารถนำมาช่วยเหลือเยียวยาได้ โดยจะนำมาใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูเป็นหลัก

โดยในส่วนของกระทรวงการคลัง ได้เตรียมการช่วยเหลือในหลายด้านทั้งด้านเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ได้ปรับลดดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

นายกรัฐมนตรีบอกว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนสำรวจความเสียหายหลังน้ำลด หรือ 3-4 เดือนต่อจากนี้ ซึ่งจะต้องมีมาตรการเสริม เช่น การปลูกพืช การจัดหาเมล็ดพันธุ์ การหาแหล่งน้ำ การซ่อมแซมถนน เป็นเรื่องที่อยู่ในงบประมาณทั้งหมด จึงขอให้ประชาชนได้เข้าใจว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องอยู่ในขั้นตอนและตามระเบียบกฎหมาย

นายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณทุกภาคส่วน รวมทั้งนายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ โดยรู้สึกมีความสุขที่ครั้งที่เห็นทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

Related Posts

Send this to a friend