POLITICS

นายกรัฐมนตรี เผยหารือทุกฝ่ายตามแนวทาง ‘รวมไทยสร้างชาติ’ ปฏิเสธนิรโทษกรรมทางการเมืองให้ใคร

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเดินหน้าตามแผน “รวมไทยสร้างชาติ” ว่าได้มีการพูดคุยทั้งหมดแล้ว ทั้งที่เป็นสมาคม และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งวันนี้ต้องรวมใจคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย มาร่วมกันสร้างชาติ หรือแม้กระทั้งในสภาฯ ก็ต้องรวมใจกัน เพราะหากจะคุยแต่เรื่องอุปสรรค ปัญหา และงบประมาณ ก็อาจทำให้การดำเนินการด้านอื่นๆ ต้องล่าช้า

พร้อมกล่าวว่าขณะนี้กระทรวงการคลัง มีการออกนโยบายดูแลประชาชนหลายเรื่อง ที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้นขออย่าจับจ้องการใช้งบประมาณเป็นรายกระทรวง เพราะแต่ละกระทรวงได้ชี้แจงการใช้งบประมาณอย่างละเอียดไปแล้ว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธให้ความเห็นว่าการรวมไทยสร้างชาติ จะมีประเด็นการเมือง โดยเฉพาะเรื่องการนิรโทษกรรมร่วมด้วยหรือไม่ โดยนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่า “จะนิรโทษใคร”

Related Posts

Send this to a friend