POLITICS

นักกีฬาไทยเตรียมเฮ ! “รมว.ท่องเที่ยว” เห็นชอบ เพิ่มเงินอัดฉีดนักกีฬาคว้าเหรียญ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้มีปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิการนักกีฬา, รการสนับสนุนทุนการศึกษา และการสนับสนุนเงินรางวัล โดยในส่วนของเงินรางวัลคณะกรรมการฯเห็นชอบให้เพิ่มเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาต่างๆ คือ ซีเกมส์, เอเชียนอินดอร์แอนด์มาเชียลอาร์ตเกมส์ และเอเชียนบีชเกมส์ โดยรางวัลเหรียญทองจากเดิม 200,000 บาท เป็น 300,000 บาท เหรียญเงินจากเดิม 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท และเหรียญทองแดงจากเดิม 50,000 บาท เป็อป 70,000 บาท

ส่วนกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ เหรียญทองจากเดิม 100,000 บาท เป็น เหรียญทอง 200,000 บาท เหรียญเงิน 50,000 บาท เป็น 100,000 และเหรียญทองแดงจากเดิม 25,000 บาท เป็น 50,000 บาท

รวมทั้งเห็นชอบให้เพิ่มรางวัลกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งโลกซึ่งคณะกรรมการพาราลิมปิกสากลให้การรับรอง เหรียญทอง 200,000 บาท เหรียญเงิน 100,000 บาท และเหรียญทองแดง 50,000 บาท

ขณะที่มหกรรมกีฬาเวิลด์ บีชเกมส์ เหรียญทอง 1,000,000 บาท เหรียญเงิน 500,000 บาท และเหรียญทองแดง 200,000 บาท

นอกจากนี้ยังเห็นชอบขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการนักกีฬาตัวแทนจังหวัดกรณีเกิดทุพพลภาพ ภายใน 4 ปี นับจากวันที่มีรายชื่อติดเป็นตัวแทนระดับภาค และปรับวงเงินการให้ความช่วยเหลือการจัดซื้ออุปกรณ์บรรเทาความเจ็บป่วยทางร่างกาย จากเดิม 100,000 บาท เป็น 300,000 บาท

ส่วนหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษา นักกีฬาต้องมีผลงานอย่างน้อยอยู่ในระดับเอเชีย หรือเป็นมหกรรมกีฬา และต้องเป็นผลงานปัจจุบันอย่างน้อย 2 ปีล่าสุดก่อนปีที่ยื่นขอ

Related Posts

Send this to a friend