POLITICS

“ธรรมนัส” ยัน รัฐบาลปกป้อง ปารีณา ไม่ได้ ผิดต้องว่าไปตามกฎหมาย ปัดข่าวรอยร้าวกระทรวงเกษตรฯ

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกระแสที่พรรคพลังประชารัฐเหมือนปล่อยให้ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.จังหวัดราชบุรี ต่อสู้เรื่องที่ดินรุกที่ป่าอย่างโดดเดี่ยว​ว่า พรรคไม่ได้ปล่อยให้นางสาวปารีณา ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว แต่เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และยืนยันว่า จะไม่มีใครปกป้องนางสาวปารีณา แม้แต่รัฐบาลเองก็ตาม เพราะรัฐบาลจะทำผิดกฎหมายไม่ได้

ส่วนกระแสความขัดแย้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตนเองไม่ได้ขัดแย้งกับใคร แต่สำหรับคนอื่นตนไม่ทราบ เพราะตลอดการทำงานจะคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตลอด

Related Posts

Send this to a friend