POLITICS

“ธนาธร” อัดรัฐ จัดสรรงบประมาณประเทศ เพื่อค้ำยันอำนาจตัวเอง เตรียมนำข้อมูลอภิปรายงบฯ ไปใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจต่อ

พรรคอนาคตใหม่จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อนาคตงบประมาณไทย อนาคตใหม่ประชาชน” ถอดบทเรียนพิจารณางบฯ 63 โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นำทีม ส.ส.และคณะทำงานใน กมธ.พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมพูดคุย

นายธนาธร กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน จะต้องมองให้เห็นปัญหาของประเทศก่อน จึงจะสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและจัดสรรงบประมาณได้ถูกต้องเหมาะสม

สำหรับประเทศไทยวันนี้ นายธนาธรมองว่า มีปัญหาใหญ่ 5 ด้านหลักคือ

  1. ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
  2. เศรษฐกิจย่ำแย่
  3. การใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ
  4. รัฐราชการรวมศูนย์
  5. ขีดความสามารถแข่งขันประเทศที่ลดลง

ซึ่งสถานการณ์ประเทศวันนี้คือ กำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมลดลง เม็ดเงินที่ควรหมุนไปแก้ปัญหาไม่ได้ใช้อย่างจริงจัง มีความเหลื่อมล้ำกับบริการภาครัฐที่ย่ำแย่ โดยยกตัวอย่าง ศูนย์เด็กเล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน งบต่อหัวของนักเรียนที่ไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่า ประเทศไทยมีการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

“หากปัญหาประเทศ 5 ข้อหลักนั้นคือปัจจุบัน ส่วนอนาคตคือ วิสัยทัศน์ที่เราอยากเห็นนั่นคือ คนเท่าเทียมกัน ไทยเท่าทันโลก ช่องว่างตรงนี้จะต้องถูกอุดด้วยการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบทบาทของงบประมาณนั้น คือตัวแทนความฝันและคำสัญญาที่รัฐบาลได้ให้ไว้กับประชาชน คิดฝันอย่างไร จัดสรรงบประมาณไปอย่างนั้น แต่ในรัฐบาลชุดปัจจุบัน เราไม่ได้เห็นการใช้ไปกับเรื่องเหล่านั้นเลย แต่กลับเป็นเพื่อ 2 วัตถุประสงค์หลักคือ ผู้มีอำนาจครองอำนาจต่อไป และซื้อความภักดีเพื่อค้ำยันอำนาจ” นายธนาธร กล่าว

นายธนาธรกล่าวว่า การจะพาประเทศไปสู่อนาคตตามวิสัยทัศน์ที่เราอยากเห็น ต้องมีปัจจัยสำคัญคือ ความมุ่งมั่น มีอำนาจ และฐานคิดใหม่ในการจัดสรรงบประมาณ

ซึ่งฐานคิดใหม่ของการจัดสรรงบประมาณที่พรรคอนาคตใหม่ต้องการนำเสนอประกอบด้วย การเปลี่ยนงบดำเนินการ ที่ใช้ไปกับสิ่งไม่มีประโยชน์ เป็นงบลงทุนเพื่อตอบโจทย์ ให้อำนาจท้องถิ่นในการตัดสินใจใช้งบประมาณ เมกะโปรเจ็คต่างๆ ที่เอื้อต่อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ต้องเปลี่ยนเป็นโครงการขนาดย่อยที่ตอบสนองชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศ และ สวัสดิการที่พิสูจน์ความยากจน ต้องเปลี่ยนเป็นสวัสดิการถ้วนหน้าสำหรับทุกคน

“เรามีทรัพยากรเพียงพอ 3.2 ล้านล้านบาทต่อปี ถ้าเราจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ จะพาประเทศไทยไปไกลกว่านี้ได้ จะสามารถสร้างสังคมที่คนเท่าเทียมกันได้ ตลอด 3 เดือนในการพิจารณางบประมาณที่ผ่านมา เราทำงานอย่างทุ่มเท เพื่อปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งเป็นภาษีของประชาชน ให้สมกับที่ประชาชนได้เลือกเราเข้าไปทำหน้าที่นี้ จากนี้ไป จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้น และเราจะตั้งทีมขึ้นมาตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ 2563 ของรัฐบาลด้วย”

Related Posts

Send this to a friend