POLITICS

“ธนกร”ยัน” ชิม ช้อป ใช้ ช่วยพยุงเศรษฐกิจ ใช้เงินกระเป๋า 2-5 หมื่นบาท รับแคชแบ็กกลับถึง 8,500 บาท

จากกรณีที่นายพิชัย นริพทะพันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โครงการชิม ช้อป ใช้ เฟส2 ว่าไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างแท้จริง นายกรัฐมนตรีคิดได้แค่การแจกเงินเท่านั้น

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ย้ำว่ามาตรการ ชิม ช้อป ใช้ เป็นหนึ่งในอีกหลายๆมาตรการที่รัฐบาลนำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกของภาครัฐเพื่อเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ด้วยการวางแผนและออกแบบมาตรการพยุงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที เริ่มจากการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศผ่านการให้แรงจูงใจ ดึงผู้มีกำลังซื้อออกมาใช้จ่ายในพื้นที่ต่างๆ กระจายเม็ดเงินไปยังเศรษฐกิจฐานราก และการจ้างงานต่อเนื่อง ไม่เพียงใช้แล้วหมดไป โดยจะก่อให้เกิด Multiplier Effect จากการบริโภคภาคเอกชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา

นายธนากรบอกว่า มาตรการชิม ช้อป ใช้ เฟส2 ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ซึ่งในส่วนกระเป๋า2นั้น หากใช้ 30,000 บาทจะได้แคชแบ็กถึง 15 เปอร์เซนต์ แต่หากใช้50,000 บาทขึ้นไป จะได้แคชแบ็กถึง 20 เปอร์เซนต์ พูดง่ายๆ คือ หากใช้ถึง 50,000 บาทจะได้เงินแคชแบ็กคืนมาถึง 8,500 บาท โดยสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Related Posts

Send this to a friend