POLITICS

“ดอน” แจง ข้อมูล คลาดเคลื่อน ยืนยัน สหรัฐฯ ไม่มีการแจ้งเตือนไทยล่วงหน้า

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการให้สัมภาษณ์กรณีปฏิบัติการของสหรัฐในอิรักเมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมาว่า สิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวานและวันนี้มาจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ไม่มีใครแจ้งการ ปฎิบัติการให้ไทยทราบก่อนแต่อย่างใด

Related Posts

Send this to a friend