POLITICS

ครม.มีมติ แต่งตั้ง “นฤมล” เป็นโฆษกรัฐบาล ด้าน กอร์ปศักดิ์ ภูตระกูล เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ช่วยงานรองนายกรัฐมนตรีสมคิด

ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งสำคัญดังนี้
– นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
– นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
– ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
– นางสาวเรวดี รัศมีทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
– นายวัชรพงศ์ โควิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
– นายยุทธพล อังกินะนทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– นายธเนศพล ธนบุญยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยฯ

ในการแถลงประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ศ.นฤมล ได้มาแนะนำตัวกับสื่อมวลชน พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การแต่งตั้ง ส.ส. เป็นข้าราชการการเมือง ตามข้อกฎหมายไม่สามารถทำได้ หรือถ้าเป็น ส.ส. ก็ต้องลาออกก่อน ซึ่งนางนฤมลได้ลาออกจากการเป็น ส.ส. เรียบร้อยแล้ว จึงได้แต่งตั้ง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

Related Posts