POLITICS

‘ก้าวไกล’ ค้าน ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มองรัฐได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว ปลุกประชาชนออกมาเคลื่อนไหวร่วม อย่าปล่อยรัฐลุแก่อำนาจ

นายชัยธวัธ ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล แถลงถึงกรณีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศใช้พระราชกำหนด พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ผ่านมา 3 เดือนแล้วซึ่งประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนส่งผลให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ได้อย่างที่เห็น แต่วานนี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระบุว่าจะขยายการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปอีก 1 เดือน โดยอ้างว่ารองรับการคลายล็อคในระยะที่ 5 ซึ่งกรณีดังกล่าวพรรคก้าวไกลเห็นว่า เราไม่พบผู้ป่วยในประเทศต่อเนื่องจนถึงวันนี้เป็นเวลา 32 วันแล้ว และหากในอนาคตพบผู้ป่วยก็เห็นว่าศักยภาพของประเทศที่เตรียมไว้ในด้านสาธารณสุขก็รองรับได้ จึงไม่มีเหตุผลใดเพียงพอที่จะขยายการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก และเรามีกฎหมายในกลไกปกติที่จะดูแลการแพร่ระบาด

ดังนั้น พรรคก้าวไกลจึงขอคัดค้านการขยายใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปและหวังว่ารัฐบาลจะรับฟังความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ยุติการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินและเน้นการฟื้นฟูชีวิตของประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมแสดงออกทางการเมืองตามสิทธิเสรีภาพที่มีอยู่เพื่อช่วยกันกดดันรัฐบาลให้ยุติการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

“ตอนนี้เหมือนกำลังย้อนแย้งกันเอง เราขอย้ำว่ารัฐบาลสามารถใช้กฎหมายปกติเพื่อควบคุมโรคได้ แต่สิ่งที่กฎหมายปกติไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อย่างเดียวคือการควบคุมประชาชน ดังนั้นเหตุผลที่แท้จริงในการขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปคือความต้องการที่ใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษนี้ เพื่อควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่กำลังไม่พอใจรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการควบคุมข้อมูลข่าวสารควบคุมสื่อมวลชน พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปิดให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจ โดยไม่ต้องรับผิดชอบ เราเห็นการใช้มาตรการต่างๆ ที่ไม่รับผิดชอบ เช่น การห้ามไม่ให้ประชาชนทำมาหากิน แต่ไม่มีมาตรการในการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล และประชาชนก็ไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ เราจะเห็นการลุแก่อำนาจ ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินดำเนินคดีกับผู้ที่เห็นต่างโดยเฉพาะนักศึกษารวมถึงการใช้เจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งใน และนอกเครื่องแบบไปข่มขู่คุกคามประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจ นี่คือการที่รัฐบาลใช้อำนาจโดยไม่ รับผิดชอบผ่าน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน”

ขณะเดียวกัน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ยังกล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนไม่ได้ต้องการความสามารถพิเศษในการป้องกันโรคแต่ต้องการผู้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ที่เป็นผลกระทบ มีคนตกงานอีกจำนวนมาก แต่สิ่งที่เห็นกับกลายเป็นการแก่งแย่งเก้าอี้กันภายในรัฐบาลและมีภาพการแก่งแย่งแบ่งเงินทอน

Related Posts

Send this to a friend