INVESTMENT

BDMS คว้า 2 รางวัล จากเวที SET Awards 2023 ในกลุ่ม Business Excellence

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน ( BDMS) คว้า 2 รางวัล SET Awards จากงาน “SET Awards 2023” ในกลุ่ม Business Excellence ได้แก่ รางวัล Best Innovative Company Awards และ Best Investor Relations Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้าน บา เป็นปีแรกที่ BDMS ได้รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยม นี้ ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่ง ด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น จากนักวิเคราะห์และนักลงทุน

สำหรับงานนี้จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่องธุรกิจที่มีความโดดเด่น พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ให้เติบโตและมีความยั่งยืน โดยมี นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน พร้อมด้วย นายแพทย์สุทร บวรรัตนเวช Chief Faculty สถาบันแห่งความเป็นเลิศ ด้านออร์โธปิดิกส์ และ นายแพทย์ พนธกร พานิชกุล ศัลย์แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมในพิธีมอบรางวัล

ทั้งนี้รางวัล Best Innovative Company Awards มอบให้แก่ บริษัทยอดเยี่ยม ที่มีนวัตกรรมโดดเด่น สร้างมาตรฐานใหม่ด้านนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย โดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน ( BDMS) ได้พัฒนานวัตกรรมการผ่าตัด เปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเทคนิคใหม่ แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ ผ่านการประยุกต์ใช้เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การผ่าตัดบนเตียงผ่าตัดทั่วไป ที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Direct anterior approach hip replacement (DAA) โดยนวัตกรรมดังกล่าว ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ระดับสากล

นอกจากนี้รางวัล Best Investor Relations Awards มอบให้บริษัทจดทะเบียน ที่ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์โดดเด่น และได้การยอมรับจากนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน ถึงการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ

BDMS เป็นผู้นำธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาดใหญ่ของประเทศ มีโรงพยาบาลเครือข่าย ในไทยและกัมพูชา รวม 58 แห่ง นอกจากนี้บริษัท ยังดำเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลป้องกัน และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนทางการแพทย์ ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มุ่งสู่การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend