HUMANITY

สธ.จัดส่งทีมแพทย์ร่วมปฏิบัติการ กู้ภัยแผ่นดินไหวประเทศตุรกี พร้อมออกเดินทางค่ำวันนี้

วันนี้ (9 ก.พ. 66) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมทีมค้นหากู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี ล่าสุดเตรียมเดินทางค่ำวันนี้ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อจัดส่งภายใน 1 สัปดาห์จากนี้ และเตรียมพร้อมทีม Thailand EMT เพื่อให้การสนับสนุน และค้นหาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่

นพ.โอภาส กล่าวว่า “เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกีและซีเรีย ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับข้อสั่งการจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องนายกรัฐมนตรี มีดำริผ่านกระทรวงต่างประเทศ ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการแพทย์ ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข โดยกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ จึงประชุมหารือร่วมกับกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงสถานการณ์และความช่วยเหลือ พบว่าประเทศตุรกีมีพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง มีการประกาศเขตภัยพิบัติ 10 จังหวัด ส่วนประเทศซีเรียได้รับผลกระทบวงกว้างเช่นกัน ภาพรวมประชากรได้รับบาดเจ็บมากกว่า 20,000 ราย และอยู่ระหว่างค้นหาผู้ติดอยู่ในซากตึก โดยอุณหภูมิในพื้นที่ประมาณ -10 องศาเซลเซียส”

สำหรับการพิจารณาสนับสนุน ความช่วยเหลือเบื้องต้น จะแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1.การส่งทีม Urban Search and Rescue (USAR) หรือทีมค้นหากู้ภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับดำเนินการ ซึ่งจะมีบุคลากรแพทย์ พยาบาลกู้ชีพ และเวชกิจฉุกเฉิน ของกรมการแพทย์ จำนวน 3 คนเข้าร่วมทีม ออกเดินทางในช่วงค่ำวันนี้

2.การสนับสนุนครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ซึ่งสถานทูตตุรกี ได้ส่งรายการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ต้องการมา 215 รายการ กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์แผ่นดินไหวในวงเงิน 5-6 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ส่วนประเทศซีเรียไม่มีสถานทูตไทย การดำเนินการขอให้พิจารณาผ่านสถานทูตไทย ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน

3.การสนับสนุนทีมแพทย์เบื้องต้น โดยทีมแพทย์ทหารจัดส่งทีม MERT (Medical Emergency Response Team) ประมาณ 25 นาย ไปปฏิบัติการ

4.กระทรวงสาธารณสุข จะเตรียมความพร้อมทีม Thailand EMT (Emergency Medical Team) ซึ่งเป็นทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ ที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนกับองค์การอนามัยโลก อยู่ระหว่างการระดมทีม สรุปแผนและแนวทางการปฏิบัติ มีจำนวน 32 คน เป็นสหวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาลกู้ชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน เทคนิคการแพทย์ วิศวกร บุคลากรอื่นๆ โดยจะมีการประชุมพรุ่งนี้ และจะประสานกับกระทรวงกลาโหม ว่าทีมแพทย์ทหารที่เดินทางไปแล้ว ต้องการทีมสนับสนุนเพิ่มเติม หรือผลัดเปลี่ยนหรือไม่ โดยกรมการแพทย์ เป็นผู้ประสานหลัก

“การไปปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้ มีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งเรื่องอุณหภูมิที่ต่ำถึง -10 องศาเซลเซียส ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงการเกิด After Shock จึงเน้นย้ำให้บุคลากรที่จะเดินทางไปให้ความช่วยเหลือ ระมัดระวังอย่างเต็มที่ ดูแลความปลอดภัยทั้งของ ตนเองและผู้ประสบภัย”

Related Posts

Send this to a friend