HEALTH

เขตสุขภาพที่ 5 เตรียมจัดประชุมกัญชาทางการ แพทย์ “ปลดล็อกกัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้”

เขตสุขภาพที่ 5 เตรียมตัวให้พร้อม … “อนุทิน ชาญวีรกูล” นำทัพให้ความรู้ การนำกัญชา กัญชง นำไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง “สร้างสุขภาพ สร้างรายได้” 11-13 มีนาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี พบสินค้าแปลกใหม่ “ลาวากัญชา” อาหารพื้นถิ่นที่ได้รับความนิยมร้อนแรง และบรรยายพิเศษ อ.เดชา ศิริภัทร เจ้าของสูตรนำมันกัญชาอันเลื่องลือ

นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข มีกำหนดเป็นประธาน “การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ “ปลดล็อกกัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้” ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ดำเนินการในด้านการพัฒนากัญชา กัญชง มาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการนำมาใช้รักษาโรค และสร้างรายได้ให้ประชาชน

โดยเขตสุขภาพที่ 5 ประกอบไปด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเวทีวิชาการจะมี อ.เดชา ศิริภัทร หมอพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าของตำรับน้ำมันกัญชา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ วิธีการใช้น้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา และการบรรยาย “รู้เท่าทันกัญชาไทย ใช้อย่างไรให้ได้ผล และ ปลอดภัย” โดย ภก.พินิจ ชินสร้อย วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร รวมทั้งวิทยากรผู้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการนำกัญชา มาใช้ประโยชน์อีกมากมาย

ในส่วนของบูธสาธิต และแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง จะมีเจ้าของผลิตภัณฑ์จำนวนมากกว่า 50 บูธ อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา ร่วมกับ รพ.สต. ใน จ.กาญจนบุรี สร้างงาน สร้างอาชีพ, แฟรนไชส์กะเพรากัญชา (โดย กศน.อ.ท่ามะกา และวิสาหกิจชุมชนฯ) รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม . ศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี , Cha-am Garden Hotel มานำเสนอ “อาหารกัญชาตำรับชาววังเพชรบุรี&Wellness”, ร้านกะเพรากัญชา ALICIMONSTER (อาหาร เครื่องดื่ม คุกกี้ จากกัญชา) The secret garden คาเฟ่กัญชา Porta café คาเฟ่กัญชา อาหารพื้นบ้าน ชายิ้มกัญ

รวมทั้งบูธภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ได้แก่ ภูมิปัญญานวดเหยียบเหล็กแดง ภูมิปัญญานวดพื้นบ้าน, คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.ราชบุรี รพ. อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สสจ.เพชรบุรี/รพ.พระจอมเกล้า/รพ.ท่ายาง, กลุ่มงานแพทย์แผนไทย รพ.สมุทรสาคร รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม, กันตพงศ์คลินิกแพทย์แผนไทย, กาชัญชีวกายา จ.กาญจนบุรี, วิสาหกิจชุมชน THAI HERB CITY , วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทางการแพทย์ ไอสยาม จ.นครปฐม , มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี คลินิกบูรพาพัฒนะคลินิกการแพทย์แผนไทย จ.สมุทรสาคร, วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จ.สมุทรสงคราม, ม.ราชภัฎสวนสุนันทา, อรสาคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จ.สุพรรณบุรี

นอกจากนี้ยังมีบูธภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ได้แก่ ภูมิปัญญานวดเหยียบเหล็กแดง ภูมิปัญญานวดพื้นบ้าน, คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.ราชบุรี รพ. อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รพ.พระจอมเกล้า/รพ.ท่ายาง, กลุ่มงานแพทย์แผนไทย รพ.สมุทรสาคร รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม เป็นต้น

ที่สำคัญคือ อาหารพื้นถิ่น “ลาวากัญชา” ที่จะมีการสอนสูตรการทำอาหารชนิดดังกล่าว ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในร้านของฝากขึ้นชื่อประจำจังหวัด โดยจะนำเผือกมาผสมกับกัญชา แล้วไปห่อด้วยแป้งโรตี จากนั้นนำไปฟรีซ และเมื่อเย็นได้ที่จึงนำมาทอด รับประทาน ซึ่งใครมางานนี้พลาดไม่ได้กับการสอนการประกอบอาหารชนิดดังกล่าว อีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend