HEALTH

อธิบดีกรมสุขภาพจิต ย้ำต้องเยียวยาทั้งสังคม เพราะเหตุรุนแรงส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้าง

แนะผู้ที่มีความเปราะบางทางอารมณ์หยุดติดตามเรื่องนี้ ทันทีหากเริ่มมีภาวะเครียด ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือนำเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงนี้ โดยให้อยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติผู้สูญเสียเพื่อช่วยกันเยียวยาสังคม

พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่าเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุความรุนแรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู สร้างความเสียใจ และสะเทือนใจให้กับทุกคนไม่เพียงแต่ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเท่านั้น แม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ สื่อมวลชน หรือผู้ที่ได้รับรู้ข่าวสาร ก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจเช่นเดียวกัน โดยขณะนี้นอกจากเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว ยังถึงเวลาที่ต้องเยียวยาทั้งสังคมอีกด้วย โดยสิ่งสำคัญคือการขอให้ระมัดระวังในการส่งต่อ หรือนำเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยให้อยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติผู้สูญเสีย พร้องทั้งให้ส่งกำลังใจถึงกัน และทำให้ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด

นอกจากนี้ การติดตามข่าวสารเรื่องนี้ อาจทำให้เกิดการรับรู้เรื่องราวเศร้าซ้ำแล้วซ้ำอีก ผู้ที่มีความเปราะบางในบางด้านจะเกิดความสะเทือนใจมากจนอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยทางจิตใจเสียเองจากการเสพสื่อและเรื่องราวนี้ พ.ญ.อัมพร แนะนำว่าหากมีภาวะที่รู้สึกว่าเริ่มเครียดแล้วขอแนะนำให้หยุดเสพสื่อทันที และหากจำเป็นต้องติดตามข่าวสาร อย่าติดตามข่าวสารหรือดูภาพต่างๆ โดยตรง ให้ติดตามผ่านคนรอบตัวแทน เพื่อลดภาวะเครียดจากการเสพสื่อ

“ที่สำคัญ ขอความร่วมมือไม่เน้นย้ำ หรือเอ่ยถึงชื่อ หรือประวัติของผู้ก่อเหตุ เพราะอาจกระตุ้นให้ผู้อยู่ในวิถีความรุนแรงเข้าใจผิดว่าการกระทำเช่นนี้จะทำให้ตนเองมีชื่อเสียงโด่งดัง และเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ง่าย” พ.ญ.อัมพร กล่าว

Related Posts

Send this to a friend