HEALTH

สาธารณสุข เผย ! ยอดจองนัดรับบริการคลินิกกัญชาพุ่ง เพิ่มการเข้าถึงบริการ สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดให้ประชาชนจองคิวเข้ารับการรักษากับคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยผ่านแอปพลิเคชัน “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย” “Dr.Ganja in TTM”ทาง สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ เป็นการใช้เทคโนโลยีผสมผสานรบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชน หลังกระทรวงสาธารณสุขประกาศเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 6 มกราคม 2563 นี้ เมื่อดาวน์โหลดแล้วประชาชนสามารถกรอกประวัติและรายละเอียดเพื่อเป็นการจองคิวล่วงหน้าได้ทันที

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข จะเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ที่อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทย (อาคารเรือนไทย) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากเดิมที่เปิดบริการเฉพาะวันอังคาร เพื่อให้ผู้ป่วยในเขตรอบกทม. เข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น โดยมีระบบการจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย” “Dr.Ganja in TTM” ทางสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ เพิ่มความสะดวกในการรับบริการให้รวดเร็วขึ้น หรือเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง จะมีการซักประวัติ และมีแพทย์แผนไทยเป็นผู้สั่งจ่ายยาและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษาด้วยน้ำมันกัญชาสูตรของอาจารย์เดชา และสูตรอื่นๆซึ่งเป็นตำรับทางการแพทย์แผนไทย จะต้องเป็นผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยา ซึ่งจะพิจารณาจากข้อมูลของผู้ป่วยเดิมที่เคยใช้สูตรน้ำมันกัญชาของอาจารย์เดชามาแล้วเป็นหลัก และผู้ป่วยใหม่ทุกเพศ ทุกวัย หากไม่เป็นผู้ที่อยู่ในข้อบ่งชี้ในการห้ามใช้ยา สามารถเข้ามาสอบถามและรักษาได้ โดยการจ่ายยาผู้ป่วยจะมีแพทย์แผนไทยสั่งใช้ยา และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด แต่ทั้งนี้ควรมารับยาด้วยตนเอง การให้ญาติมารับยาแทนจะอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ และควรนำยาที่ใช้ประจำติดตัวมาด้วย

ทั้งนี้ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 8.30 – 16.30 น. ประชาชนที่สนใจเข้ารับบริการสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบสมาร์โฟนแอนดรอยด์ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  “Dr.Ganja in TTM” หรือหากเดินทางมาปรึกษาเพื่อขอใช้บริการ ติดต่อได้ที่ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ชั้นใต้ดินอาคาร อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร 02-590-2606  หรือ 02-591-1964

นอกจากนี้ ยังเพิ่มเวลาการให้บริการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ สอบถามที่ โทร. 037-211-289, 037-216-164 และ 085-391-2255 และเปิดบริการเพิ่มที่สถาบันบำราศนราดูร คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ทุกวันพฤหัสบดี 9.00 -12.00 น. ขอรับคำปรึกษาได้ที่งานแนะแนว ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ หรือสอบถามขั้นตอนการรับบริการ โทร. 02-590-3737

Related Posts

Send this to a friend