CRIME

DSI ขอให้ผู้เสียหายจากคดี FOREX 3D เข้าพบพนักงานสอบสวนฯ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้เสียหายจากการถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FOREX 3D) เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระหว่างวันที่ 25 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันทำการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เอกสารหลักฐานการชักชวน เอกสารการรับเงินโอนเงิน Statement หรือสลิปต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนและความเสียหาย และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเคลื่อนไหว พร้อมลงทะเบียน กรอกข้อมูล นัดหมายวันเวลาที่สะดวก ก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค จำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ ดังนี้

1. กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี ชั้น 8) ฝั่งทิศตะวันตก ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.0 2142 2831

2. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.035 355 464, 06 3203 9619

3. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 2 (จังหวัดชลบุรี) เลขที่ 159/191 หมู่ 5 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร.0 3841 0405

4. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 3 (จังหวัดนครราชสีมา) เลขที่ 1849/6 ถนนร่วมเริงชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.08 1903 9156

5. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 177/49 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0 4346 8688

6. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 (จังหวัดเชียงใหม่) เลขที่ 79/2 หมู่ 2 ถนนเจริญราษฏร์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร.0 5324 1737 – 8

7. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6 (จังหวัดพิษณุโลก) เลขที่ 5 หมู่ 5 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร.08 1684 8166

8. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 7 (จังหวัดนครปฐม) เลขที่ 99/20 หมู่ 5 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร.06 2261 6999

9. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 (จังหวัดสุราษฏร์ธานี) เลขที่ 58/33 หมู่ 5 ถนนสุราษฏร์-ปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 โทร.0 7720 5202

10. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 9 (จังหวัดสงขลา) เลขที่ 137/4 หมู่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90120 โทร.0 7430 0972

11. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร เลขที่ 2 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0 7334 0555

Related Posts

Send this to a friend