CRIME

ตม. เสนอผู้ว่าฯ จังหวัดภาคเหนือ-อีสาน ปิด 3 มูลนิธิ หลังพบ เอื้อประโยชน์ให้นายทุนจีน

วันนี้ (30 พ.ย. 65) พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยผลการดำเนินคดีที่มีเครือข่ายบุคคลต่างชาติลักลอบทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา ว่า สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทย มีการตรวจสอบจัดระเบียบบุคคลต่างชาติ โดยไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักรจำนวน 3,395 คน ดำเนินคดีกับบุคคลต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมือง 2,005 คน และดำเนินคดีกับบุคคลต่างชาติที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่ากฎหมายกำหนดอีก 1,073 คน

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ยังเข้าตรวจสอบมูลนิธิฯ กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ และตรวจสอบบุคคลต่างชาติจำนวนกว่า 1,800 คน โดยเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปิดมูลนิธิฯ 3 แห่ง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เนื่องจากพบว่า การจัดตั้งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการทำจิตอาสาและการศึกษา แต่มีบุคคลต่างชาติ เช่น คนจีน ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย ขอหนังสือเดินทางนักศึกษาเข้ามาในนามของมูลนิธิ โดยที่ไม่ได้มีการเข้ามาเรียนจริง

Related Posts

Send this to a friend