CRIME

‘บิ๊กโจ๊ก’ เปิดปฏิบัติการตรวจเรือประมง-เครื่องมือ แบบครบวงจร

‘บิ๊กโจ๊ก’ เปิดปฏิบัติการตรวจเรือประมง-เครื่องมือ แบบครบวงจร ลั่น พร้อมลุยตรวจ 22 จังหวัดชายทะเล

วันนี้ (14 ก.พ. 65) พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะประธานคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมง IUU เป็นประธานเปิดปฏิบัติการการตรวจเครื่องมือประมงแบบบูรณาการ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปี พ.ศ. 2565-2567 ที่ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

ทั้งนี้ ตามพรก.การประมง พ.ศ. 2558 กำหนดให้เรือประมงพาณิชย์ที่จะออกทำการ ต้องมีใบอนุญาตจากกรมประมง คราวละ 2 ปี โดยได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา 3 ครั้งแล้ว สำหรับช่วงปี 2563 – 2565 ใบอนุญาตทำการประมงกำลังจะสิ้นสุดอายุลง ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เจ้าของเรือประมงพาณิชย์จึงต้องยื่นขอใบอนุญาตรอบใหม่ (2565 – 2567) ซึ่งกรมประมงจะต้องออกใบอนุญาตให้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

สำหรับการยื่นขอใบอนุญาต ปกติกรมประมงจะดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือประมง และจัดเก็บข้อมูลเรือประมงทุกลำ แต่ยังมีข้อมูลบางอย่างที่ต้องการความรู้ ความชำนาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาเติมเต็มให้ระบบตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมง มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น การขอรับใบอนุญาตทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ครั้งนี้ ผู้ช่วย ผบ.ตร. จึงได้ประสานงานให้บูรณาการการตรวจเรือประมงพาณิชย์ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบ ครบวงจร

โดยกรมประมงจะรับผิดชอบการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง กรมเจ้าท่ารับผิดชอบการตรวจอัตลักษณ์เรือประมง ส่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับผิดชอบการตรวจเรือประมง เพื่อส่งเสริมให้แรงงานบนเรือประมงมีสภาพการทำงานที่สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นอกจากนี้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ยังจัดชุดปฏิบัติการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วย “IUU Hunter” เข้าร่วมการตรวจเรือประมงในครั้งนี้ด้วย เพื่อยกระดับการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังให้การประมงไทยปราศจากการประมง IUU ปราศจากแรงงานบังคับ และปราศจากการค้ามนุษย์ ด้วยการตรวจเรือประมงพาณิชย์กว่า 10,000 ลำ ที่จะขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 นี้

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การบูรณาการตรวจเรือประมงทั้งระบบครั้งนี้ เป็นปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำประมงของประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่ “ผู้นำการต่อต้านประมง IUU ในภูมิภาคอาเซียน” และเพื่อให้เห็นถึงความพยายามของประเทศไทย ในการบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุงระบบการทำงาน เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ และประสานความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมง เพื่อเลื่อนอันดับการค้ามนุษย์จาก Tier 2 Watchlist เป็น Tier 2

Related Posts

Send this to a friend