CRIME

มาอีกแล้ว แฮกข้อมูลผ่านการดาวน์โหลด “สติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี”

วันนี้ (8 พ.ค. 65) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย นำเสนอข้อมูลการตรวจสอบของ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยระบุว่า พบกรณีมิจฉาชีพใช้วิธีสอดแนมและแฮกเอาข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะเหยื่อบางรายที่ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ ยิ่งตกเป็นเหยื่อได้ง่าย เพียงแค่ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี ซึ่งส่วนใหญ่มักถูกแฮกจากกรุ๊ปแชท เพราะยิ่งจำนวนคนในกรุ๊ปมากเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสรู้ตัวมิจฉาชีพหรือรู้ว่าถูกแฮกได้น้อย

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จึงแนะนำวิธีป้องกันดังนี้

– กรณีไลน์ส่วนตัว ให้เข้าไปที่ more มุมขวาล่าง จากนั้นเข้าที่ setting และ account แล้วกด off ที่ allow login เพื่อที่ผู้คนจะไม่สามารถ login account ส่วนตัวเราได้

– ส่วนไลน์กลุ่ม ให้เข้าไปในกลุ่มแล้วกดมุมบนขวามือ เลือก edit กด off ที่ invite by link เพื่อจะทำให้ไม่มีใครเข้ากลุ่มผ่าน link ได้

นอกจากนี้ ยังแนะนำให้รีบออกจากห้องแชท หรือปิดตัวไปเลย และทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จึงค่อยเปิดกรุ๊ปใหม่

Related Posts

Send this to a friend