CRIME

AIS เปิดสายด่วน 1185 ฟรี รับเรื่องร้องเรียน “SMS – แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ขยายขีดความสามารถตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์

AIS เดินหน้าปกป้องลูกค้าจากกลุ่มมิจฉาชีพและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พร้อมขยายขีดความสามารถการตรวจจับภัยคุกคามที่ละเมิดการใช้งาน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์เพื่อปกป้องการใช้งานของลูกค้า ตามเจตนารมณ์การเป็นเครือข่ายปลอดภัยสำหรับคนไทย ด้วยการเปิดสายด่วนสำหรับลูกค้า โทรฟรีผ่าน 1185 ซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หรือ AIS Spam Report Center ครั้งแรกในวงการธุรกิจโทรคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในรูปแบบ IVR Self Service และ AI Chatbot สำหรับแจ้งข้อมูลเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพ

ทั้งนี้ AIS จะดำเนินการตรวจสอบถึงที่มา รายละเอียดการจดแจ้งลงทะเบียน รูปแบบการโทรของเบอร์ดังกล่าว ที่จะบ่งชี้ได้ว่าเป็นเบอร์หรือ SMS ของกลุ่มมิจฉาชีพหรือไม่ หลังจากนั้น จะดำเนินการบล็อกเบอร์และ SMS นั้นๆ โดยทันที พร้อมแจ้งกลับไปยังลูกค้าภายใน 72 ชั่วโมง รวมทั้งรายงานการแจ้งร้องเรียนของลูกค้ากลับไปยัง กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล

พร้อมกันนี้ ยังได้ทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ตำรวจไซเบอร์ เพื่อสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมาย ในการจับกุมเอาผิดกลุ่มมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาด แก้ปัญหาแบบถอนรากถอนโคน โดยในขั้นตอนนี้จะช่วยทำให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจไซเบอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Related Posts

Send this to a friend