CRIME

‘ผู้กองไบร์ท’ ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ แล้ว

‘ผู้กองไบร์ท’ ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ ให้เหตุผลไปดูแลบิดาที่ชราภาพ

วันนี้ (8 ก.พ. 66) มีรายงานว่า ร.ต.อ.คุณากร ขจรบุญถาวร รองสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปัจจุบันรับเงินเดือนระดับ ส.๑ ขั้น๑๗.๕ (23,700 บาท) ซึ่งถูกตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท) เรียกให้ปากคำ กรณีเครือข่ายพนันออนไลน์มาเก๊า 888 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

โดยในหนังสือลาออก ดังกล่าว ระบุถึงความประสงค์ของ ร.ต.อ.คุณากร ในการออกจากราชการ เนื่องจากไปดูแลบิดาที่ชราภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

Related Posts

Send this to a friend