CRIME

แจ้งความ ดีเจภูมิ ทำคลิป ตกปลา บุกรุกที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (หน่วยฯ พญาเสือ) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำคลิปวีดีโอตกปลาในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โดยมีนายภูมิใจ ตั้งสง่า หรือดีเจภูมิ เผยแพร่ผ่าน Youtube: DJPOOM CHANNEL (ก่อนจะลบไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา) พบ เป็นพฤติกรรมเจตนาล่าสัตว์ในเขตอุทยาน จึงได้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า การถ่ายทำคลิปตกปลาของนายภูมิใจ และพวกจำนวนรวม 7 คน ที่โดยสารเรือ speed boat ตกปลา และชำแหละเนื้อปลาที่ได้ บนเรือเพื่อปรุงอาหาร นั้น อยู่ในบริเวณเกาะแรด เกาะกะโหลก เกาะหลักง่าม และเกาะละวะ ซึ่งทั้ง 4 เกาะอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ทั้งๆ ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ได้จัดทำทุ่นแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรไว้รอบเกาะอย่างชัดเจนแล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะอ้างว่าไม่ทราบแนวเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

พฤติกรรมของ นายภูมิใจ ตั้งสง่า หรือดีเจภูมิ กับพวก เป็นพฤติกรรมที่มีเจตนาเข้ามาล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นการกระทำความผิดกฏหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ฐานความผิด ดังนี้
1.ฐานเก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 16 (2) และมาตรา 24
2.นำสัตว์ออกไป หรือทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 16 (3) และมาตรา 24
3.ฐานนำยานพาหนะเข้าออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 16 (9) และมาตรา 25
4.นำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 16 (15) และมาตรา 27
5.ฐานบุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี และตามมาตรา 18 และมาตรา 25

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำบันทึกตรวจสอบ/แจ้งความกล่าวโทษ ไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามตัว นายภูมิใจ ตั้งสง่า หรือดีเจภูมิ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันกระทำผิด/ให้การสนับสนุนการกระทำผิด มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Related Posts

Send this to a friend