CRIME

สำนักงานศาลยุติธรรม รับนโยบาย ประธานศาลฎีกา เตรียมการเรื่องประกันตัววันหยุด

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวที่นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้เเถลงนโยบายเมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า ในเรื่องการติดประกาศอัตราการวางหลักทรัพย์ประกันตัวทางสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถรับนโยบายมาแล้วดำเนินการได้ในทันทีโดยพยายามใช้ช่องทางอื่นในการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาศาลหรือหากประชาชนเดินทางมาศาลก็จะสามารถทราบได้ว่าหลักทรัพย์ที่จะต้องใช้มีอะไรบ้าง โดยปัจจุบันมีการใช้กำไล em หากคู่ความมีความประสงค์ที่จะใช้เเทนหลักทรัพย์ค้ำประกันก็สามารถยื่นคำร้องขอเข้ามาที่ศาลได้ ซึ่งจะสามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในกรณีของประชาชนที่ไม่มีหลักทรัพย์ที่จะวางต่อศาล โดยหลังจากนี้ศาลทั่วประเทศไทยก็จะมีการติดบอร์ดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ นอกจากนั้นยังมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าเมื่อมาศาลแล้วต้องปฏิบัติตนอย่างไร ยื่นเรื่องที่ไหน ติดต่อใคร

ต่อไปจะมี “สาวเสื้อฟ้า” อยู่ทุกศาล มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลกับประชาชน รวมถึงแจ้งอัตราการประกันตัวให้ประชาชนทราบด้วย โดยคนที่จะมาทำหน้าที่สาวเสื้อฟ้าก็จะหมุนเวียนกันไป แม้แต่บุคลากรของศาลยุติธรรมที่มีความอาวุโสสูง หรือหัวหน้ากลุ่มงานก็ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ด้วย เพื่อรับรู้ปัญหาของประชาชนและนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะสำรวจ ว่ามีตรงไหนประชาชนยังเข้าไม่ถึง หรือเข้าถึงได้ยากเพื่อแก้ไข และตรวจสอบติดตาม เพื่อประเมินผลต่อไป

ส่วนเรื่องที่จะให้มีการพิจารณาประกันตัวในวันหยุดท่านประธานศาลฎีกาได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พบว่าการปล่อยตัวชั่วคราว มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งตัวคู่ความ พนักงานสอบสวน กรมราชทัณฑ์ จึงต้องมีการเตรียมการเพื่อดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องทำการสำรวจว่านโยบายเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณหรือไม่ และมาจากส่วนใด ซึ่งหากได้รับงบประมาณทางสำนักงานศาลก็พร้อมที่จะดำเนินการต่อไป

Related Posts

Send this to a friend