CRIME

ลุยตรวจสถานบันเทิงหาดใหญ่ เน้นป้องกันปัญหายาเสพติด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม พร้อมคณะ เปิดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและสถานบริการ ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสถานบริการต่างๆ ใน อ.หาดใหญ่

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กิจกรรมนี้ เพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ เพราะในปัจจุบันเรื่องสำคัญที่สุดที่กระทรวงยุติธรรมเน้นคือเรื่องยาเสพติด ที่วันนี้ผู้ต้องขังกว่า 80% เป็นเรื่องยาเสพติด พร้อมยืนยัน ไม่ได้มุ่งหวังทำลาย หรือมาจับกุม แต่มาเพื่อทำความเข้าใจว่าไม่ควรเดินเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

หากสถานบันเทิงต่างๆให้ความร่วมมือในการป้องกัน ด้วยการไม่ให้บริการกับผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ผู้อายุไม่ถึง ไม่เปิดเกินเที่ยงคืน และไม่ให้นำยาเสพติดเข้าร้าน ไม่ยอมให้มีการค้ามนุษย์ ซึ่งตนอยากให้ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นช่วยกัน เพื่อให้ลูกหลานมีอนาคตก้าวหน้า

Related Posts

Send this to a friend