CRIME

พิพากษา ปรับ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) กว่า 1,200 ล้าน นำเข้าบุหรี่จากฟิลิปปินส์ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง

ศาลอาญามีคำพิพากษา คดีระหว่างพนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 กับ นิติบุคคล ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด โดยนายเจอรัลด์ มาโกลีส พร้อมพวกรวม 8 ราย สรุปได้ว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดฐานสำแดงราคานำเข้าบุหรี่อันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ปรับเป็นเงินจำนวน 4 เท่า คิดเป็นค่าปรับ 1,225,990,617 บาท และยกฟ้องจำเลย 2 – 8

กรณีนี้ เกิดขึ้น ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2549 ที่ นิติบุคคล ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (PMI) ประเทศสหรัฐอเมริกา จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ โดยอาศัยสนธิสัญญาทางไมตรีระหว่างไทย – อเมริกา 2511 นำเข้าบุหรี่ตรามาร์ลโบโร่ (Marlboro) และแอลแอนด์เอ็ม (L&M) จากบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ฟิลิปปินส์ (PMP) ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสำแดงราคานำเข้าบุหรี่ตรามาร์ลโบโร่ที่ราคา 7.76 บาทต่อซอง และสำแดงราคาบุหรี่ตราแอลแอนด์เอ็มที่ราคา 5.88 บาทต่อซอง ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้พบว่า เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาส่งออกจากประเทศต้นทาง น่าจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีอากร ซึ่งประกอบด้วย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินกองทุนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 272 ใบขน ประเมินมูลค่าจากราคาขายประมาณ 68,000 ล้านบาท

สำหรับการนำเข้าบุหรี่ของนิติบุคคล ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ยังมีกรณีการนำเข้ายี่ห้อมาร์ลโบโร่ และแอลแอนด์เอ็ม จากบริษัท พีที ฟิลลิป มอร์ริส อินโดนีเซีย (PTPMI) โดยเป็นการนำเข้าระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2546 จำนวน 1,052 ใบขน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานจำเลย และคาดว่าจะมีคำพิพากษาประมาณเดือนมกราคม 2563

Related Posts

Send this to a friend