CHINA

IMF คาด ‘เศรษฐกิจจีน’ ปี 2023 โต 5.2%

วอชิงตัน – เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตร้อยละ 5.2 ในปี 2023 เพิ่มขึ้น 0.8 จุดจากตัวเลขคาดการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2022

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ฉบับปรับปรุงล่าสุด คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตพร้อมการกลับมาเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในปี 2023

ส่วนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะลดลงจากตัวเลขคาดการณ์ราวร้อยละ 3.4 ในปี 2022 เหลือร้อยละ 2.9 ในปี 2023 และเพิ่มเป็นร้อยละ 3.1 ในปี 2024 โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยของเศรษฐกิจโลกระหว่างปี 2000-2019 อยู่ที่ร้อยละ 3.8

นอกจากนั้นกองทุนฯ ระบุว่าการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ และความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ยังคงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend