BANGKOK

6.3 แสนใบ! กทม.เปิดตัวเลขกระทงคนกรุงปี 66 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11%

กทม.เปิดตัวเลขกระทงคนกรุงปี 2566 6.3 แสนใบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11% ส่วนใหญ่เป็นขยะวัสดุธรรมชาติ ลอยเฉลี่ย 3 คนต่อ 1 ใบ ส่วนกระทงดิจิทัลปีแรกมี 3,744 ใบ พบคนลอยกระทงมากสุดที่อุทยานเบญจสิริ

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานข้อมูลจำนวนกระทงที่เก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 พบมีจำนวนทั้งสิ้น 639,828 ใบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.74 จากปี 2565 ที่จัดเก็บได้ จำนวน 572,602 ใบ แบ่งเป็น กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 618,951ใบ และกระทงโฟม 20,887 ใบ

สำหรับเขตที่มีจำนวนกระทงมากที่สุด เขตคลองสามวา จำนวน 31,575 ใบ และเขตที่มีจำนวนกระทงน้อยที่สุด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 160 ใบ เขตที่มีจำนวนกระทงวัสดุธรรมชาติมากที่สุด เขต คลองสามวา จำนวน 31,560 ใบ เขตที่มีจำนวนกระทงโฟมมากที่สุด เขตบึงกุ่ม จำนวน 1,579 ใบ

ส่วนสวนสาธารณะที่เปิดให้บริการ 34 แห่ง มีประชาชนมาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 290,886 คนจำนวนกระทงที่จัดเก็บได้ 88,011 ใบ คิดเป็น จำนวนสัดส่วนประชาชนต่อจำนวนกระทง 3 คนต่อ 1 ใบ โดยสวนสาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ อุทยานเบญจสิริ สวนลุมพินี และสวนเบญจกิติ

โดยปีนี้เป็นปีแรกที่กรุงเทพมหานคร เปิดให้ลอยกระทงดิจิทัลที่คลองโอ่งอ่าง ผ่านระบบ Projection Mapping ซึ่งมีกระทงดิจิทัลทั้งสิ้น 3,744 ใบ

Related Posts

Send this to a friend