BANGKOK

ผู้ว่าฯ กทม.ต้อนรับเลขาธิการฯ เมืองแต้จิ๋ว

ผู้ว่าฯ กทม.ต้อนรับเลขาธิการฯ เมืองแต้จิ๋ว ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสองเมืองในอนาคต

วันนี้ (24 พ.ค. 66) เวลา 11.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ Mr.He Xiaojun เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเมืองแต้จิ๋ว และคณะ เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร โดยวัตถุประสงค์การเดินทางเยือนในครั้งนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ เสริมสร้างความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองแต้จิ๋วและกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครได้หารือถึงความร่วมมือในอนาคตตามข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของทั้งสองเมือง ประกอบด้วย

1.การค้าและการลงทุน ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างกัน ซึ่งเมืองแต้จิ๋วมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมเซรามิค วัสดุก่อสร้างเซรามิคสุขาภิบาล การตัดเย็บเสื้อผ้า โดยมีชาวจีนแต้จิ๋วมาลงทุนประกอบธุรกิจในกรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก

2.วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเมืองแต้จิ๋วมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งภาษา อาหารที่มีความหลากหลายกว่า 400 ชนิด ดนตรีและศิลปะการแสดง (งิ้วแต้จิ๋ว การปีกผ้าแต้จิ๋ว) เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองเมือง ตามนโยบาย 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ

3.เกษตรกรรม เนื่องด้วยเมืองแต้จิ๋วเป็นตลาดเกษตรกรรมที่สำคัญของภูมิภาค ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและมีประชากรหนาแน่น โดยองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม สามารถนำมาพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เช่น หนองจอก ลาดกระบัง คลองสามวา มีนบุรี ต่อไป

“ในอนาคตเราคงจะมีความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและมีการแลกเปลี่ยนกันหลายอย่างทั้งในแง่ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา การพัฒนาเมือง การท่องเที่ยว โดยจะมีการพัฒนาความเชื่อมโยงกันในระดับคณะทำงานระหว่างกัน ซึ่งการได้เพื่อนใหม่นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กทม.ต้องการจะพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับเมืองซึ่งจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยจะได้พูดคุยหารือกับนักธุรกิจชาวแต้จิ๋วที่มาทำธุรกิจอยู่ในกรุงเทพฯ อีกทางหนึ่งด้วย” นายชัชชาติ กล่าว

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Agreement on the Establishment of Sister City Relations) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีสาขาที่แลกเปลี่ยน ได้แก่ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม

Related Posts

Send this to a friend