BANGKOK

กทม. เตรียมตั้ง ‘ทีมพิทักษ์จิตเวช’ ค้นหา ส่งต่อ

กทม. เตรียมตั้ง ‘ทีมพิทักษ์จิตเวช’ ค้นหา ส่งต่อ ติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด คาดเริ่มดำเนินการ ก.พ.นี้

วันนี้ (16 ม.ค. 67) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อหารือแนวทางป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

ทั้งนี้ ที่ประชุมรายงานถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ และแนวทางการดำเนิการด้านต่าง ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 พื้นที่กรุงเทพฯ จับกุมคดียาเสพติดคดีร้ายแรง 3,254 คดี โดยพื้นที่ที่มีการจับกุมเรียงตามลำดับสูงสุด ดังนี้ เขตลาดกระบัง 159 คดี เขตคลองเตย 142 คดี และเขตบางกะปิ 141 คดี

ด้านสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รายงานถึงแนวทางการจัดตั้งทีมพิทักษ์จิตเวชโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.ข.) มีโครงสร้างทีมพิทักษ์จิตเวช ประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักงานเขต จากศูนย์บริการสาธารณสุข จากสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานยาเสพติด/จิตเวช ชมรมรักษ์ใจ (ถ้ามี) กรรมการชุมชน (ถ้ามี) โดยทีมพิทักษ์จิตเวชมีบทบาทหน้าที่ คือ

1.ค้นหาและส่งต่อข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดและผู้ป่วยจิตเวชเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

2.เข้าร่วมการซ้อมแผนเผชิญเหตุ

3.การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาและผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาและสารเสพติดในชุมชน

4.รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดทั้งหมด

5.รายงานการกินยาจิตเวชทุกวันผ่าน Line OA

อย่างไรก็ตาม จะหารือถึงรายละเอียดเพิ่มเติม และตั้งเป้าหรือคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รศ.ทวิดา กล่าวว่า แม้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่เชิงเป็นยาเสพติด แต่ก็มีสิ่งที่จะต้องดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของกัญชาที่มีร้านจำหน่ายเปิดเพิ่มขึ้นแทบทุกวัน บางร้านอยู่ใกล้สถานศึกษา ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำ และอาจต้องจัดทำข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเองหรือไม่ เพราะต้องดูเรื่องความปลอดภัยให้เยาวชนก่อน รวมถึงเรื่องการเพิ่มพื้นที่ฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดด้วย แม้ กทม.จะมีบ้านพิชิตใจ แต่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด สามารถหาพื้นที่เพิ่มเติมได้หรือไม่ กทม.อยากร่วมมือหน่วยงานภายนอก และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เยอะขึ้น

รศ.ทวิดา กล่าวด้วยว่า การดูแลผู้ติดยาเสพติดนอกจากเรื่องของการบำบัดแล้ว อยากให้พูดถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น การสร้างอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ดูแลตัวเองสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ รวมถึงการทำให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน

Related Posts

Send this to a friend