BANGKOK

BANGKOK For ALL เปิดพื้นที่หอศิลป์ฯเรียนรู้การอยู่ร่วมคนพิการ สร้างเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

BANGKOK For ALL #กรุงเทพเพื่อทุกคน เปิดพื้นที่แยกปทุมวัน-หอศิลป์ฯ 14-18 ธ.ค.นี้ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนพิการ สร้างเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

The Reporters สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถึงเทศกาล BANGKOK For ALL#กรุงเทพเพื่อทุกคน เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสกายวอล์ค แยกปทุมวัน

รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.ทวิดา เปิดเผยว่า “กรุงเทพเพื่อทุกคน” เป็นไปตามเป้าหมายของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการทำให้เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน เราตั้งใจจัดงาน BANGKOK For ALL เพื่อให้ความสำคัญกับคนพิการ ให้พวกเขามีสิทธิการใช้ชีวิต มีศักดิ์ศรี มีความเป็นคน และมีความสุขในการใช้ชีวิตในสังคม โดยภายในงานจะเปิดพื้นที่ให้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องเป็นคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี กิจกรรมเชิง Inclusiveness เช่น Blind Theatre ปิดตาดูหนัง ปากกาเล่นเส้น อุปกรณ์วาดรูปสำหรับผู้พิการทางสายตา

“BANGKOK For ALL ไม่ใช่กิจกรรมเพื่อคนพิการ แต่เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกัน ได้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในทุกพันธกรณี”

ทั้งนี้ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้ผลักดันนโยบายเพื่อคนพิการหลายเรื่อง ร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลักดันสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงระบบสุขภาพ คาดว่าภายในเดือนมีนาคม 2566 จะสามารถรวมสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการมาไว้ในแอปพลิเคชันเดียว พร้อมเชื่อมแอปพลิเคชันหมอ กทม. เกิดระบบการจองดูแลสุขภาพ การตรวจโรคแบบ Fast Track สร้างความสะดวกสบายให้คนพิการ

การคัดเลือกคนพิการ เข้าบรรจุเป็นพนักงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ตำแหน่ง อาทิ เจ้าหน้าที่จัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งคาดว่ากระบวนการสอบและคัดเลือก จะเสร็จสิ้นไม่เกินเดือนมีนาคม 2566 ทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นที่สะท้อนว่า กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นกับแก้ปัญหาคนพิการอย่างแท้จริง

นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังได้เปิดฝึกอาชีพสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ อาทิ ด้านศิลปะ ดนตรี และอาหาร เสริมสร้างทักษะ เพิ่มโอกาสร่วมงานกับภาคเอกชน สร้างโรงเรียนแซนด์บ็อกซ์ ให้เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปด้วย

นายต่อศักดิ์ กล่าวเสริมว่า กรุงเทมหานครมีคนพิการที่รับเบี้ยยังชีพมากกว่า 100,000 คน โดย 10,000 คนไม่ต้องการความช่วยเหลือและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 30,000-40,000 คน ไม่ต้องการความช่วยเหลือและไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ 40,000-50,000 คน ต้องได้รับการสงเคราะห์ โจทย์สำคัญคือ จะทำอย่างไรให้คนพิการทั้งหมดอยู่ในสังคมได้ เกิดเป็นแนวคิดการสร้าง LINE OA Bangkok For ALL ช่องทางที่จะให้คนพิการได้ติดตามข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการเปิดตัวในเทศกาลด้วย การปรับปรุงทางเท้า ลิฟต์ และเส้นทางการเดินทางเพื่อคนพิการ

สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ของเทศกาล BANGKOK For ALL อาทิ รถให้บริการ ทำบัตรประชาชนและบัตรคนพิการ บูธศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง การเรียนรวม 100% รู้จักกับ Vulcan Coalition โมเดลการจ้างงานผู้พิการ ทดลองเล่นเกม Nintendo ด้วยนวัตกรรมปลากด อุปกรณ์กายภาพบําบัดสำหรับเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปากกาเล่นเส้น อุปกรณ์วาดเขียนสําหรับคนตาบอด Blind Theatre สัมผัสประสบการณ์ปิดตาดูหนังเรื่อง “พรจากฟ้า” เวิร์กช็อปเรียนรู้ภาษามือ และการแสดงดนตรีคนพิการชื่อดัง S2S

Related Posts

Send this to a friend