BANGKOK

‘ชัชชาติ’ ถก ‘คีรี’ สางหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียว

‘ชัชชาติ’ ถก ‘คีรี’ สางหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียว มองรัฐอุดหนุนค่าโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนต่อขยาย 2 เรื่องจบ จ่อชงสภาฯ กทม. อนุมัติงบจ่ายหนี้ต้นเดือนหน้า

วันนี้ (12 มิ.ย. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เชิญ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC หารือถึงแนวทางการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายชัชชาติ เปิดเผยว่า วันนี้มีการหารือเรื่องค่าจัดหารถไฟและระบบไฟฟ้า (E&M) ของส่วนต่อขยาย 2 ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เป็นเรื่องที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) จ้าง BTSC เดินรถ ซึ่งขณะนั้น กทม.เป็นผู้มอบหมายให้ KT ดำเนินการ ที่ผ่านมาสภา กทม.มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องดังกล่าว คาดว่าเปิดประชุมสภา กทม.สมัยหน้าจะนำเรื่องการชำระเงินค่า E&M และการพิจารณาจ่ายเงินสะสมจ่ายขาดเข้าสู่ที่ประชุม

พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดกับรัฐบาล กรณีที่ กทม.มีหนังสือตอบกลับไปยังกระทรวงมหาดไทย ขอให้รัฐบาลอุดหนุนค่าโครงสร้างพื้นฐาน-E&M ส่วนต่อขยาย 2 และให้ต่อสัญญาสัมปทานด้วยวิธีเปิดให้มีการประมูลตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อตอบกลับมาจากกระทรวงมหาดไทย ทั้งยังฝากถามรัฐบาลถึงการต่อสัญญาสัมปทานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2562 เรื่อง การดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ว่าจะเอาอย่างไรต่อไป

นายคีรี กล่าวต่ออีกด้วยว่า ขอบคุณนายชัชชาติที่เปิดให้พูดคุยกันครั้งแรก และเข้าใจเอกชนที่แบกรับภาระมานานกว่า 4 ปี เราเข้าใจกันแล้วเรื่องการชำระเงินส่วน E&M ส่วนนี้นายชัชชาติจะพยายามเอาเข้าที่ประชุมสภา กทม.ในต้นเดือน ก.ค.เพื่อผลักดันให้มีการเร่งชำระเงิน ทำให้ BTSC มีความมั่นใจมากขึ้น คาดว่าบริษัทจะได้เงินจากส่วนนี้ราว 2 หมื่นล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) เป็นเรื่องที่คงค้างอยู่ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของรัฐบาลรักษาการ

นายชัชชาติ ย้ำว่าฝ่ายบริหาร กทม.ไม่มีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณคงเหลือเพื่อชำระหนี้ หรือสัญญาที่ก่อหนี้ผูกพัน เป็นหน้าที่ของสภา กทม. ซึ่งทั้งฝ่ายสภา กทม.และฝ่ายบริหารจะดำเนินการด้วยความรอบคอบ ขณะเรื่องที่คงค้างใน ครม.ขอไม่ก้าวล่วง ปัจจุบันหนี้ของ กทม.ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีอยู่ประมาณ 9 หมื่นล้านบาท ซึ่งรวมหนี้โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลด้วย E&M

คีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“หนี้โครงสร้างพื้นฐาน ขอให้รัฐบาลช่วยออกให้ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลออกค่าโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าทุกสาย รวมถึงค่า E&M ซึ่งรัฐบาลยังไม่ตอบกลับมา เพราะเป็นคำสั่งตามมาตรา 44 ให้ติดตั้งระบบต่าง ๆ ในส่วนต่อขยาย 2 ทั้งที่ไม่ผ่านสภา กทม. หากช่วยก็จบง่าย”

นายคีรี กล่าวเสริมว่า จากการพูดคุยวันนี้ไม่ได้ติดใจอะไร แต่มาขอให้ กทม.เห็นใจ หนี้สินที่เรามีเกิน 50,000 ล้าน แบ่งเป็น ค่า E&M 20,000 ล้านบาท และค่า O&M เชื่อว่าเราได้เข้าใจกันแล้ว ซึ่งนายชัชชาติกรุณา จะเอาเข้าสภา กทม.เพื่อเห็นชอบและอนุมัติ โดยได้รับการยืนยันว่าจะพยายามทำให้เร็วที่สุด

นายชัชชาติ เปิดเผยว่า เราไม่ต้องการทำเมกะโปรเจกต์ใหม่ เป็นข้อที่เราต้องระมัดระวังในการใช้งบประมาณ เพราะเงินที่ต้องชำระถือเป็นงบประมาณจำนวนมากสำหรับ กทม. สำหรับการชงเรื่องสายสีเขียวเข้าที่ประชุมสภา กทม. หากมีการตีตกไปเหมือนการประชุมครั้งก่อนก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผล ส่วนจะชงเรื่องเข้าคณะกรรมการเปลี่ยนผ่าน กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งขึ้นร่วมกับพรรคก้าวไกลหรือไม่ การแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเรื่องที่จะต้องมีอยู่แล้ว และคงต้องดูเรื่องเนื้อหาและรายละเอียดอีกครั้ง

Related Posts

Send this to a friend