Home Posts tagged Wonder Food & Fruit ตะวันออก
Travel

ททท. จัดกิจกรรมออนไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ‘Wonder Food & Fruit ตะวันออก’ รับเทรนด์ New Normal

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก มุ่งกระตุ้นการใช้จ่ายสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านอาหารทะเล และผลไม้ภาคตะวันออก ผ่านกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยว อาทิ กิจกรรม Cooking Show จากเชฟมืออาชีพ, LIVE