Home Posts tagged Partnership School Project 100%
Politics

รมว.ศึกษา เป็นลงนาม MOU โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100% พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กและเยาวชน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100% ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารกับสถานศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี