Home Posts tagged ไวรัสปริศนา
COVID-19

เฝ้าระวัง ‘ไวรัสโคโรนา’ โรคระบาดจากอู่ฮั่น หลังยืนยันติดจากคนสู่คนได้ ห่วงตรุษจีนจะแพร่ระบาดหนักเพราะเดินทางมาก

จีนเผยพบ โคโรนาไวรัสสามารถเผยแพร่จากคนสู่คนได้ ล่าสุดพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย มีผู้ติดเชื้อแล้ว 217 ราย โดย 198 รายอยู่ในอู่ฮั่น 4 รายอยู่ในเกาหลีใต้ ไทย และญี่ปุ่น ห่วงการแพร่กระจายของเขื้อโรคในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่มีการเดินทางมากในประเทศ และอู่ฮั่นเป็นฮับการเดินทางแห่งหนึ่งของจีน
WORLD

ยัน โรคจากอู่ฮั่นไม่ใช่ซารส์-เมอร์ส-ไข้หวัดนก หรือไข้หวัดใหญ่ และยังไม่มีผู้เสียชีวิต

กรรมาธิการสุขภาพอู่ฮั่น (Wuhan Health Commission) ประกาศโรคประหลาดจากไวรัสที่ระบาดในอู่ฮั่น ไม่ใช่ซารส์ SARS (โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง) ไม่ใช่เมอรส์ MERS (โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันตะวันออกกลาง) ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ ไม่ใช่ไข้หวัดนก ไม่ใช่ไวรัสอะดีโน (Adenovirus) โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหาสาเหตุของโรคปริศนาดังกล่าว   โดยผู้ติดเชื้อทั้ง 59