Home Posts tagged โครงการ Every Beat Matters
Health

ปรับไลฟ์สไตล์ ให้หัวใจแข็งแรงในยุค New Normal ป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัย จากภาวะหัวใจล้มเหลว

ยุค New Normal หรือ ความปกติใหม่ ณ เวลานี้คงเป็นคำที่คุ้นชินกันโดยทั่วไป กับแนววิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ ที่พ่วงท้ายมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 (โควิด-19) โรคอุบัติใหม่ที่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและฉับพลันให้กับประชาคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้