Home Posts tagged เสียชีวิต
POLITICS
วันที่ (18 พ.ค. 64) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระ […]
COVID-19
กรณีที่มีการปล่อยให้หญิงชรา 3 คน ซึ่งติดโควิด 19 ใช้ชีว […]