Home Posts tagged เยาวชนช้างเผือก
KNOWLEDGE

กสศ.เปิดรับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 63 หนุนเยาวชนช้างเผือก ม.3 ม.6/ปวช.3 เก่ง-ดี-มีฝีมือ 2,450 ทุน

กสศ.ประกาศผล 43 สถานศึกษาสายอาชีพ ร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 หนุนเยาวชนช้างเผือก ม.3 ม.6/ปวช.3 หรือเทียบเท่า เก่ง–ดี–มีฝีมือ 2,450 ทุน เปิดรับสมัคร ระหว่าง 1ก.พ.-2 มี.ค.2563 วันนี้ (19 ม.ค. 63) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)