Home Posts tagged เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์
Politics

นายกรัฐมนตรีลงนามแสดงความเสียใจเนื่องจากเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตเสด็จสวรรคต

วันนี้ (2 ต.ค. 63) เวลา 11.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตคูเวตประจำประเทศไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางไปลงนามแสดงความเสียใจ กรณี His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah เจ้าผู้ครองรัฐคูเวตเสด็จสวรรคต