Home Posts tagged อุตตม เสาวนายน
Politics

4 กุมารยื่นลาออกมีผลตั้งแต่วันนี้ ยันจากกันด้วยดีไม่มีอะไรค้างคาไม่มีการเมืองกดดัน เชื่อมือนายกฯ เลือกคนใหม่มาทำงาน

นายอุตตม เสาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี