Home Posts tagged อุตตม สาวนายน
POLITICS
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลาออกของ 4 […]
POLITICS
นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที […]