Home Posts tagged อสังหาริมทรัพย์
SOCIAL RESPONSIBILITY

“มั่นคงฯ” ตอกย้ำแนวคิด “Well-being” สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บมจ.มั่นคงเคหะการ ตอกย้ำผู้นำอสังหาริมทรัพย์ สะท้อนแนวคิด “Well-being” การมีสุขภาวะที่ดี สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเริ่มปลูกฝังความรู้องค์รวมด้านสิ่งแวดล้อมจากภายในองค์กรให้กับพนักงาน พร้อมกระจายออกสู่ภายนอก
BUSINESS

ทิศทางธุรกิจ Third Party ในวงการอสังหาริมทรัพย์

หลายปีมาแล้วที่ “ธุรกิจตัวกลาง” หรือ Third Party เกิดขึ้น และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากใครสามารถจับทิศทางได้ดีก็จะสามารถเติบโตไปแบบก้าวกระโดด ดังนั้นกลุ่มธุรกิจ Third Party จะเป็นตัวกลางที่เข้ามาอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า อีกทั้งยังช่วยอุด Pain Point ของธุรกิจนั้นๆ ไปพร้อมกัน อาทิ ในกลุ่มธุรกิจช็อปปิ้ง สินค้าเพื่อความงาม หรือ แม้กระทั่ง FMCG
BUSINESS

เผย 3 ตัวแปร ปั๊มชีพจรอสังหาริมทรัพย์หลังโควิด-19

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) เว็บไซต์สื่อกลางซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย เผยตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยต้องอาศัยตัวแปรหลัก เพื่อฟื้นเข้าสู่สภาวะปกติ จากสภาพตลาดที่ถดถอยต่อเนื่องผนวกกับโควิด-19 ทำให้ราคาที่อยู่อาศัยโดยรวมลดลง ทั้งนี้ปัจจัยที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนำมาพิจารณาจะครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านราคา ด้านประเภทของที่อยู่อาศัย เช่น แนวราบ แนวสูง