Home Posts tagged องค์กรสิทธิมนุษยชน
HUMANITY

เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และองค์กร-บุคคล ยื่นหนังสือเปิดผนึก เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและองค์กรสิทธิมนุษยชน 53  องค์กร 23 บุคคล ยื่นหนังสือเปิดผนึก 7 ข้อถึงคณะผู้จัดการประชุมสหประชาชาติผ่านอินเตอร์เน็ต เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนปัญหาท้าทายใหม่ แนวทางการดำเนินงานใหม่ เอเชียและแปซิฟิก ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 
CRIME

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองและองค์กรสิทธิมนุษยชน ขอให้ “ชัยวัฒน์” พวกออกจากราชการไว้ก่อน หวั่นกระทบคดี บิลลี่

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและองค์กรสิทธิมนุษยชน ยื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมขอให้พักราชการหรือสั่งให้ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร และพวก ออกจากราชการไว้ก่อน หวั่นเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนคดีฆาตรกรรมนายพอละจี รักจงเจริญ หรือ บิลลี่ โดยมี นายมนต์สัง