Home Posts tagged สัมมนาประชาพิจารณ์
BUSINESS

‘พาณิชย์’ เผยทุกภาคส่วนร่วมเวทีสัมมนาประชาพิจารณ์เวทีใหญ่ RCEP เพียบ ชี้ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมีเฮ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผย ความสำเร็จผลสัมมนาประชาพิจารณ์ ‘ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป’ ที่กรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เกษตรกร ผู้ประกอบการ SME นักวิชาการ และภาคประชาสังคมเข้าร่วมกว่า 200 คน กูรูเชื่อสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมีเฮ