Home Posts tagged สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
Politics

“มนัญญา” เตรียมเข้าตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ ขนาดใหญ่ หลังถูกร้องเรียน เกรงซ้ำรอย “เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น”

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากากรระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มีการดำเนินการที่อาจจะเป็นการทุจริต ดังนั้นในฐานะที่กำกับดูแลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงจะเริ่มเข้าไปตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ ขนาดใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในสัปดาห์หน้า