Home Posts tagged ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย
Politics

รัฐบาลผุดมาตรการ “ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย” เที่ยววันธรรมดา ราคาช็อกโลก เน้นกลุ่มเป้าหมายคน Gen X Gen Y สอดรับโครงการชิม ช้อป ใช้

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบประมาณโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ถึงเวลาทัวร์ ให้ทั่วไทย ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมา 2 มาตรการรวม 116 ล้านบาทคือ มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย