Home Posts tagged ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
Politics

“สนธิรัตน์” เปิดแถลงข่าวทุกวันอาทิตย์ ไม่หวั่นรัฐบาลถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยันพรรคร่วมรัฐบาลเสถียรภาพ ยังปึ๊ก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แ […]