Home Posts tagged รมว.พณ.
BUSINESS

1 ปีกระทรวงพาณิชย์ กับ 16 ผลงานเด่น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลงาน 1 ปี โชว์ 16 ผลงานเด่นกระทรวงพาณิชย์ นำพาณิชย์ สู่ยุค “New Normal” ทลายอุปสรรคการค้า เพิ่มมูลค่าการส่งออก ยกระดับปากท้อง ชูเป็นผลงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ รมว. รมช. ข้าราชการประจำ และข้าราชการการเมือง