Home Posts tagged ม.112
Politics

นายกรัฐมนตรี เผย ในหลวง ร.10 ทรงพระเมตตา ไม่ให้ใช้ ม.112 ดำเนินคดี ชี้ห่วงนิสิตนักศึกษา ถูกซักจูง ละเมิดสถาบัน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยอมรับว่ามีความกังวล หลังมีกลุ่มบุคคล กำลังทำการล่วงละเมิดสถาบัน จึงขอร้องทุกคนในฐานะที่เป็นคนไทย อย่าไปเชื่อฟังกลุ่มที่บิดเบือน เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่สร้างความเกลียดชัง และเชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่เป็นจริง