Home Posts tagged มูลนิธิเอสซีจี
SOCIAL RESPONSIBILITY

มูลนิธิเอสซีจี และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าให้น้อง 100,000 ชิ้น พร้อมชวนประกวดวาดภาพ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด”

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบหน้ากากผ้าจำนวน 100,000 ชิ้น มูลค่า 3,500,000 บาท เพื่อมอบให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและนักเรียนที่ขาดแคลนหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันตนเองจากการระบาดของโควิด-19 ภายใต้โครงการ “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID)